Skřivánek pracuje ve třech odděleních:

 • Mateřinka - děti ve věku 3 - 6 let.
  Zkoušíme vždy ve středu od 15:30 do 16:20.
  Vyučuje Zdeňka Vrbová.

 • Přípravný sbor - děti ve věku 7 - 12 let.
  Zkoušíme vždy v úterý od 15:40 do 16:50.
  Vyučuje Zdeňka Vrbová.

 • Koncertní sbor - děti od 12 let věku a výše.
  Zkoušíme vždy v pátek od 15:40 do 17:30.
  Vyučuje Zdeňka Vrbová.

Jak probíhají zkoušky u nás ve Skřivánku?

Hodina zpěvu v mateřince - první přípravka


Začíná pozdravem, úsměvem a rozezpíváním. Tento úvod je pro předškoláky velmi důležitý. Přirozeným způsobem a formou motivace procvičují deklamaci textů v různých tóninách, zpěv písniček, hry na rytmické a melodické nástroje a také pohyb. Tak probíhá soborová hodina, která má za úkol vést děti k vědomému vnímání melodie a rytmu, kladně ovlivňuje emoce a má pozitivní vliv na vývoj řeči. Postupně rozvíjí rytmické a tonální cítění, připravuje zpěváčky pro postup do dalšího oddělení sboru. Mateřinka vystupuje dvakrát ročně na jarním a vánočních koncertě. Na podzim se také koná pěvecké soustředění pro mateřinku, na kterém děti s chutí zpívají a pilně procvičují repertoár...

Sborová hodina ve druhém přípravném sboru


V tomto oddělení zpívají děti ve věku od sedmi do dvanácti až třinácti let. Přecházejí z mateřinky nebo na základě zájmu rodičů při každoročních náborech. I v tomto oddělení je nejdůležitější součástí zkoušky hlasová výchova. Jako prvotní věnujeme pozornost hlasu - děti jsou vedeny ke správnému držení těla, dýchání a správnému zacházení s hlasem. Na to navazuje výraznější pozornost zaměřená na další rozvoj pěveckých schopností, především na intonaci - lehké nasazení tónu, výraz a rytmus. V tomto oddělení se již rozvíjí znalost not a následné zpívání s partitur. Sbor se zúčastňuje sborových festivalů a soutěží, odkud si přivezl nejedno významné ocenění, např. "Zlatý diplom" v roce 2009, kde se stal absolutním vítězem sborové soutěže "Zahrada písní" v Praze. Z mezinárodní soutěže "Svátky písní" v Olomouci získal v průběhu let několik umístění ve stříbrných pásmech. Každým rokem také zpěváčci odjíždějí na pěvecké soutředění na Vysočinu.

O Skřivánku

Židlochovický dětský sbor Skřivánek byl založen Zdeňkou Vrbovou v roce 1977. Je rozdělen na mateřinku, přípravný a koncertní sbor, ve všech tělesech zpívá přibližně 120 dětí a mládeže ve věku 3 - 22 let.

Repertoár sboru je velmi rozmanitý. Hudba klasických i světových autorů (např. Mozart, Verdi, Smetana, Eben, Martinů, Hurník aj.), lidové písně, dětská sborová tvorba, duchovní hudba, spirituály a evergreeny.

Skřivánek je velmi aktivní ve svém regionu. Často je zván na významné festivaly, zúčastňuje se soutěží ve své vlasti i v zahraničí. Představil se obecenstvu v osmi evropských zemích. Za svůj největší úspěch považuje 1. místo v mezinárodní soutěži ve Veldhovenu v Holandsku z roku 2001, bronzovou medaili na mezinárodní sborové soutěži "Orlando di Lasso" ve Vatikáně v roce 1998. Největším dosavadním úspěchem však je titul absolutního vítěze mezinárodní sborové soutěže "Evropa a její lidová píseň" v Barceloně roku 2006, zlatá medaile za 1.místo v kategorii mládežnických sborů a pohár pro absolutního vítěze soutěže, ve které soutěžilo 9 sborů z Evropy a 1 z Kalifornie. Uskutečnil koncertní turné po Katalánsku (2002), jižní Francii (2004) a po Kalifornii - Los Angeles, San Diego (2007). V roce 2007 sbor oslavil 30. výročí založení. V roce 2009 Skřivánci úspěšně reprezentovali české sborové umění na 11. Mezinárodním hudebním festivalu v japonské SHIZUOCE.

Mateřinka

Mateřinka je prvním přípravným sborem dětského pěveckého sboru Skřivánek. Dvakrát ročně se koná konkurz pro děti od 3 do 6 let. Výuka probíhá v učebně sboru v Robertově vile v Židlochovicích a to ve středu od 15.30 do 16.20 hodin. Rodičům, kteří budou mít zájem o hudební rozvoj svého dítěte a nepodaří se jim přijít v termínu konkurzu, je umožněno projevit svůj zájem kdykoliv v průběhu roku po domluvě se sbormistryní sboru Zdeňkou Vrbovou. Sbor je právním subjektem, má své stanovy, kterými řídí svoji činnost.

Výuka je zaměřena na počáteční rozvoj hudebních schopností : rytmických, pěveckých a pohybových a to:

 • formou motivací, her, lidových popěvků rozvíjíme rytmické a pěvecké schopnosti dětí předškolního věku,
 • skvělým pomocníkem pro správné dýchání je flétnička, kterou využíváme pro nácvik správného dýchání,
 • děti se učí naslouchat, poslouchat, zpívat v kolektivu, také jsou vedeny k přirozené kázni.

Výsledkem a odměnou je vystoupení na jarních a vánočních koncertech.

Přípravný sbor

Přípravný sbor navštěvují děti ve věku 7-12 let. I zde probíhá konkurz dvakrát ročně. Předpokladem pro přijetí je zpěvnost a zájem dítěte. Výuka je zaměřena na další hudební rozvoj, vychází ze schopností získaných v Mateřince. Děti se seznamují s technikou zpěvu - správné nasazení a tvoření tónu, dýchání, frázování. Spolu se zpěvem se rozvíjí rytmické schopnosti. V hlasových a intonačních cvičeních se rozvíjí intonace, tonální cítění, tříbí se sluch. Seznamují se s vícehlasým zpěvem, repertoár se skládá z písní lidových a umělých, zpívané v jednohlasech a dvojhlasech. Sbor při výuce používá partitury, učí se orientovat v notovém zápisu. V tomto oddělení jsou již kladeny vyšší nároky na pěvecké činnosti sboristů. Přípravný sbor realizuje 1-2 krát ročně pěvecké soustředění na Cikháji, kam se vždy moc těší. Je to odměna za celoroční práci. Děti úspěšně reprezentují Židlochovice na mezinárodních a celostátních soutěžích, kde pravidelně získávají přední ocenění. Na Mezinárodním sborovém festivalu "Svátky písní" Olomouc přípravný sbor získal v průběhu minulých let devět stříbrných medailí, na celostátní soutěži "Zahrada písní" v roce 2006 zlatý diplom za nejlepší výkon I.kategorie (7 - 12 let).

Cílem vedení sborů je podchytit co nejvíce dětí se zájmem o zpěv a tento zájem rozvíjet.
Nejlépe podstatu zpěvu vyjádřil Leoš Janáček slovy:

Nejen pro krásu a lahodu, ale pro pravdu životní je zpěv...

Sbormistryní obou sborů je paní Zdeňka Vrbová.
Korepetitorem je Vladan Ronner.

Koncerty

Oficiální zahraniční vystoupení:

 • 2013 - červen - koncertní turné Itálie - Gargáno
 • 2011 - červenec - koncerty v rámci hudebního festivalu Summa Cum Laude - Vídeň
 • 2009 - koncerty v rámci festivalu 11. ročníku Japan International Youth Musicale in Shizuoka
 • 2008 - Vídeň - natáčení vánočního CD s názvem Weihnacht, Martino Hammerle Bortolotti + Skřivánek
 • Salzburg - natáčení štědrovečerního pořadu - Televize ORF2
 • 2007 - první koncertní turné po USA a účast na sborovém destivalu v Los Angeles - Los Angeles - Temple City, Seventh-Day Adventist Church, Rowland Height Comunity, Christian Church a First Church of Nazarene of Pasadena.
 • 2006 - Barcelona - místo konání: kostel Santa Maria del Pí a v ulicích Barcelony
 • 2005 - Slovensko - Gbely - vánoční koncert
 • 2004 - Francie - vystoupení na mezinárodním sborovém festivalu Provence
 • 2002 - Španělsko - koncertní turné po Katalánsku bylo věnováno k 25. výročí založení ŽDS Skřivánek (města: Barcelona, Montserrat, Sant Antoni de Vilamajor)
 • 2001 - Holandsko - Veldhoven
 • 1999 - Itálie - Řím; Vatikán
 • 1998 - Itálie - Řím; Vatikán
 • 1997 - Německo - Singen
 • 1994 - Řecko - Atény; Itálie - Rovigo
 • 1993 - Polsko - Lublin (družební sbor Skowronki)
 • 1990-92 - Rakousko - Vídeň, Mödling

Neoficiální zahraniční vystoupení:

 • Nizozemí - Amsterdam, Naarden
 • Itálie - Benátky, Ostia
 • Španělsko - Blanes, Pineda de Mar
 • Monako - Monte Carlo
 • Belgie - Postel
 • Německo - Kostnice
 • Polsko - Krakov

Vydaná CD

Skřivánek natočil několik CD ve spolupráci s jinými hudebními tělesy (např. skupina Jablkoň). Vydává také na hudebních nosičích záznamy některých svých koncertů.

 • Adventní koncert 2010 - Host: Martino Hammerle Bortolotti
 • Adventní koncert 2009 - Host: Bára Basiková
 • Adventní koncert 2008 - Host: Martino Hammerle Bortolotti
 • Adventní koncert 2007 - Host: Martino Hammerle Bortolotti
 • Skřivánčí souznění - druhé profilové CD 2007
 • Jubilejní koncert 2007 k výročí založení sboru Skřivánek
 • Adventní koncert 2006 - Host: Bára Basiková
 • 2. Profilové CD 2006
 • Adventní koncert 2005
 • Jarní koncert 2005
 • Adventní koncert 2004
 • Jarní koncert 2004
 • 25. výročí založení
 • Skřivánčí vánoční pohlazení
 • Záznam koncertu z 20.12.2003
 • Adventní koncert 2002
 • Jarní koncert 2001
 • Jarní koncert 2000
 • 1. profilové CD 1999
25.výročí Adventní koncert 2005 Jarní koncert 2004 Jarní koncert 2005 Profilové CD Vánoční pohlazení
Skřivánek na Facebooku Navrat na hlavní stránku