Taneční oddělení

Na hodiny taneční výchovy dochází děti předškolního věku, aby společně s paní profesorkou Zlatou Beňovou pronikaly do tajů prvních tanečních prvků. Přichází se svými maminkami každé pondělí, těší se na své kamarády, na paní Zlatu a hlavně na tancování. Pravidelné taneční hodiny někdy nahradí ukázková hodina pro rodiče, což je velmi oblíbenou záležitostí. Děti se moc snaží, maminky se spokojeně usmívají.. Dětí tak nenásilnou formou začínají vnímat své tělo, učí se ho ovládat a navíc spojením pohybu s hudbou i prožívat. Hodiny vede paní Monika Kulhánková.


Taneční oddělení - vyjádření lektorky

Taneční výchova patří do systému všeobecného vzdělávání. Taneční obor prezentuje tanec jako specifický způsob, jak vyjádřit své pocity. Učí děti vnímat stavbu svého těla a jeho pohyb a také pohyb ostatních dětí ve skupině. Taneční výchova je spjata s rytmickou průpravou, probouzí hudební stránku, podporuje tvořivost, fantazii a estetické vnímání. Cílem taneční výchovy je kultivovaný taneční projev, který rozvíjí správné držení těla, pohybovou techniku, hudební a prostorové cítění. Proto je dobré začínat již u předškolních dětí v přípravném oddělení od pěti let s jednoduchou pohybovou průpravou, zaměřenou nejen na ohebnost, postřeh a pohotovost ale i na celkovou koordinaci. Tím se dítě prostřednictvím taneční výchovy stává vnímavější vůči prostředí a rozvíjí se u něj spontánní projev a také sebekázeň. Malé děti mohou sklízet úspěch se svými tanečky, které sice ještě nejsou bezchybné, ale jsou zatancovány s velkým elánem a nadšením. Tak je jim dán předpoklad pro jejich harmonický rozvoj. Pohyb je jedním ze základních projevů života a proto je důležité věnovat mu odpovídající pozornost.Skřivánek na Facebooku Navrat na hlavní stránku