Událo seSkřivánci zazpívali seniorům

Skřivánci zpívají seniorům Dne 12. května, který je v kalendáři označen jako Den rodin, se sešli židlochovičtí senioři, aby společně prožili pěkné odpoledne se svými přáteli. V rámci programu vystoupili nejmladší Skřivánci, kteří zazpívali pásmo lidových a umělých písní. Potěšili nejen zpěvem, ale i svým přirozeným dětským projevem. Za své vystoupení sklidili velký potlesk, což všechny potěšilo, zejména však rodiče, kteří vystoupení svých dětí pozorně a s úsměvem sledovali. Poděkování patří i rodičům, kteří své dítě vedou od útlého věku lásce k hudbě. Děkuji za to!

Zdeňka Vrbová-sbormistryně


Skřivánek v obchodním domě KIKA

V neděli 29. května se v obchodním domě KIKA konala celodenní akce věnovaná svátku dětí. K účasti byl vyzván i Židlochovický dětský sbor Skřivánek, nejmladší zpěváčci. Na přání pořadatelů sbor vystoupil dvakrát. Obě vystoupení s hodinovou pauzou, zvládly děti dobře, přestože podmínky ke zpěvu nebyly ideální. Děti si však mohly zasoutěžit, vyhrát cenu, také se bavit s kouzelníkem a shlédnout spoustu různých vystoupení. Dokonce máme i výherce skvělé ceny. Děkuji všem rodičům za podporu a spolupráci, které si velmi vážím a velmi se těším na další pěkné akce v 40. koncertní sezoně.

Pěkné prázdniny :-)

Zdeňka Vrbová


Skřivánek 2016

Skřivánku zpívej píseň libou..., tak se zpívá v jedné již pomalu zapomenuté oblíbené písni. Také v pranostice o únoru se praví, že skřivan musí vrznout, i kdyby měl zmrznout.... Naši Skřivánci určitě nezmrzli, po zimě se probouzí, nabírají sílu, aby opět svými hlásky rozveselili i ty, kteří je mají rádi. A zdá se, že jim to docela jde. Vstoupili jsme do 39. koncertní sezony, čeká nás další rok plný hudby, radosti i poznání. Skřivánci se mají na co těšit a je jen na vás, vážení rodiče, čemu se vaše dítě bude věnovat.

Zdeňka Vrbová, sbormistryně a zakladatelka DPS Skřivánek


„Srdce plná vzpomínek“ v rajhradském hospici

Skřivánek: Rajhrad - Srdce plná vzpomínekV charitním Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhradě se v sobotu 20. června konal vzpomínkový den "Srdce plná vzpomínek" pro pozůstalé po pacientech, kteří v hospici zemřeli. Toto setkání pořádá hospic dvakrát ročně, v létě a v době adventní, aby rodiny, které se v hospici sv. Josefa se svými blízkými rozloučily, mohly v důstojném a vstřícném prostředí vzpomenout na ně a na vše, co v posledních dnech či týdnech života mohli se svými drahými prožít. O červnové sobotní slavnosti po úvodní mši sv. v hospicové kapli vyslechli účastníci setkání krásný koncert pěveckého sboru Skřivánek, kdy pod vedením sbormistryně paní Vrbové zapívali přítomným kromě starších dětí i velmi šikovní zpěváčci předškolního věku, a poté mohly rodiny venku před hospicem vypustit srdíčkové balónky s pozdravem pro své milované zemřelé. Byl připraven také program pro děti, který měl velmi pozitivní ohlas, a samozřejmě i občerstvení pro všechny přítomné. Setkání tohoto druhu nedává pouze možnost vzpomenout si na ty, kteří nás opustili, ale dává také prostor k poděkování za péči, jakou hospic poskytuje. Pracovníci hospice si zároveň mohou i znovu uvědomit důležitost a smysluplnost své práce.
https://www.facebook.com/Charita.Brno/posts/375605605972478

Skřivánci ukončili 38. koncertní sezónu zpěvem

Skřivánek: Židlochovice - Letní koncertVe čtvrtek 25. června 2015 se konal v prostorách zámku Letní koncert všech tří oddělení sboru Skřivánek. V prostorách zámeckého sálu zazněly skladby a písně různých žánrů a období. Úvodní slovo patřilo paní Mgr. Haně Studeničové-Cechmeisterové, dlouholeté sboristce a čerstvé absolventce oboru Hudební věda na filozofické fakultě, která průvodním slovem celý koncert znamenitě provázela. Jako první vystoupil předškolní sbor, který zaujal svým bezprostředním a jistým hlasovým projevem. Vzhledem k věku (3-6 let) své vystoupení zvládli skvěle a potlesk byl zcela jistě zasloužený! I následné vystoupení druhého přípravného sboru bylo velmi úspěšné. Kromě českých a moravských lidových písní zazněla i skladba italského skladatele Aulius Salinen- ITALIAA, a to v originálním provedení. Závěr koncertu patřil koncertnímu sboru. Pod pomyslnou taktovkou sbormistra Mgr. Pavla Koňárka zazněly skladby od L. Delibes – Messe bréve I. Kyrie a II. Gloria, spirituál: Joshua Fit de Battle of Jericho, J. Rutter: For the Beauty of the Earth a F. Loewe: I Could Have Danced All Night (arr. Y. Matsuyama). Celý koncert doprovázela klavíristka Alena Svobodová. Vedení sboru srdečně děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě koncertu – především panu Danielu Špirkovi za nezištnou pomoc při organizaci obou koncertů, panu Vrbovi za fotodokumentaci, rodičům a v neposlední řadě ředitelství Lesního závodu za umožnění realizace koncertu na zámku.
Velice si Vaší pomoci a podpory vážíme!
Zdeňka Vrbová

III. skřivánčí ples v Židlochovicích

Rok utekl jako voda, nastal konec vánočních koncertů a před námi místo odpočinku příprava již III. skřivánčího plesu, který se konal v sobotu 24. ledna 2015 v Masarykově kulturním domě. Za pomoci všech příznivců z řad rodičů, sponzorů a přátel Skřivánku se podařilo vše úspěšně zvládnout. Ráda bych touto cestou poděkovala všem za přízeň a podporu, za pěknou účast a za příjemnou atmosféru večera. K tomu přispěla úspěšná moderátorská dvojice- Martin Burian a Hana Studeničová-Cechmeisterová, kteří profesionálním způsobem – s nadhledem a vtipem provázeli ples do pozdních nočních hodin. V čase odpočinku byly zařazeny kulturní vložky z různých oblastí. Jako první se představila operetní a muzikálová pěvkyně Tania Soto Janošová za bravurního klavírního doprovodu Jana Krále, JAMU Brno. Zazněly slavné světové melodie od západu k východu ze známých operet a muzikálů. Neméně potěšilo vystoupení i ostatních vystupujících – tanečního páru Pavly Ruliškové Jana Buriana Starlet Brno, pěvecké vystoupení bývalých a současných Skřivánků i sólistky Táni Lvovské bylo milým pohlazením. To vše by nebylo za podpory rodičů, přátel Skřivánka, sponzorů a dárců tomboly. Díky těmto lidem se sešla bohatá tombola, která jistě výherce potěšila. Všem velké díky! Zdeňka VrbováMgr. Hana Studeničová-Cechmeisterová (bývalá dlouholetá sboristka Skřivánka)

Svoji činnost v letošním roce zahájil sbor Skřivánek s noblesou. Dne 24.1.2015 pořádal totiž v Židlochovicích již 3. Skřivánčí ples. Připravit takový ples není jen tak, to zajisté není třeba připomínat. Samotnému plesu předchází spousta hodin oddané práce rodičů, přátel a hlavně samotnému vedení sboru. Jak jistě víme, čas plyne velmi rychle. A je tu sobota dopoledne. Dolaďují se poslední detaily, chystá se bohatá tombola a plní se regály u barového pultu. Vše je nachystáno, ples může začít! Dveře Masarykova sálu v Židlochovicích se otevírají pro návštěvníky již v 19.h. Krátce po 20.hodině již hraje hudba a sál je dostatečně naplněn. Moderování se ujímá pro Skřivánek již osvědčená dvojice Hana Studeničová a Martin Burian. Pomyslně ples zahájili manželé Vrbovi prvním společným tancem, ostatní se zanedlouho přidávají. Celý večer hraje skupina BOLERO z Brna. Jak už je tomu zvykem, na Skřivánčím plese nesmí chybět bohatý program a bohatá tombola. Tentokrát se sálem nesly zvuky mnoha různých jazyků. Bývalí Skřivánci zavzpomínali svým vystoupením na koncertní turné v Japonsku, které se uskutečnilo v roce 2009. Vybrali si totiž jednu skladbu v japonštině, kterou se tenkrát naučili. Do dalších zemí nás pomyslně svým zpěvem přenesla mezzosopranistka Táňa Soto Janošová za vynikajícího klavírního doprovodu docenta Jana Krále. Táňa Soto Janošová mluví mnoha jazyky a rozhodla se to návštěvníkům předvést. Zazněla italština, španělština, angličtina, němčina, ruština, slovenština a samozřejmě rodná čeština. Její vystoupení nadchlo všechny milovníky krásného zpěvu. A aby zpěvu nebylo až příliš, na plese proběhla i ukázka společenských tanců. O taneční vystoupení se zasloužil taneční pár Pavla Rulíšková a Martin Burian, kteří společně tancují v brněnském tanečním klubu taneční školy Starlet. Ze standardních tanců předvedli waltz, tango a svižný quistep. Z latinskoamerických pak zatančili sambu, rumbu a cha-chu. Další 3 skladby zazněly tentokrát v sólovém podání mladé zpěvačky Táňi Lvovské. Jde o bývalou sboristku a nynější studentku Ježkovy konzervatoře v Praze. Na klavír ji doprovázela její spolužačka Marie Ulehlová. O poslední vystoupení večera se zasloužil současný sbor Skřivánek, který zazpíval dvě skladby. Jejich vystoupení všechny potěšilo. Program byl opravdu pestrý. Samozřejmě návštěvníci si mohli i patřičně zatančit, pobavit se a také vyhrát hodnotné ceny. Je až neuvěřitelné, že díky všem sponzorům a rodičům bylo k mání více než 250 cen, které byly ihned k výhře a šest cen hlavních, o které se losovalo ze zakoupených vstupenek. K největším lákadlům patřila bezesporu romantická noc na zámku v Židlochovicích a letenka do New Yorku. Díky různorodému programu, exkluzivní tombole, bohatému občerstvení a dobré organizaci si všichni návštěvníci i organizátoři ples užili a leckdo může potvrdit, že 3. Skřivánčí ples se může zařadit k událostem, které mají v Židlochovicích vysokou společenskou i kulturní úroveň.

Věcné ceny do tomboly na III. skřivánčí ples věnovali:

 • 1.cena: LESNÍ ZÁVOD ŽIDLOCHOVICE
 • 2.cena: SDRUŽENÍ SKŘIVÁNEK
 • 3.cena: VINAŘSTVÍ REIM ŽIDLOCHOVICE
 • 4.cena: EMKOTEX
 • 5.cena: COLOR FOTO PAVEL VRBA
 • mimořádná cena: America Tours v.o.s. Liberec
 • ELECO VYŠKOV ZDENĚK SKŘIVÁNEK
 • KARLOVA PEKÁRNA, ING.KAREL KRAUS
 • MĚSTO ŽIDLOCHOVICE
 • OBEC HRUŠOVANY U BRNA
 • OBEC HOLASICE
 • KARLOVA PEKÁRNA.ŽIDLOCHOVICE
 • SVOBODA - VÝROBA DOMÁCÍCH KNEDLÍKŮ BLUČINA
 • ALUMISTR DEVELOPMENT
 • PRODOM – ŽIDLOCHOVICE
 • DŘEVOMONTA ŽIDLOCHOVICE
 • K+K - KREMEROVA DROGERIE HANA KRUPIČKOVÁ
 • KOSMETIKA BOHÁČOVÁ HRUŠOVANY
 • ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. region Jižní Morava
 • KOLA ŽIDLOCHOVICE MAJKUT
 • HRBATA-VINÁRNA, ŽIDLOCHOVICE
 • AUTODÍLY KELBL, HRUŠOVANY
 • BABIČČINA CUKRÁRNA RAJHRAD
 • HARAŠTA BOHUMIL
 • RODINA ŽILKOVA
 • INSTASTAV HELÁN
 • MILOŠ DOLEJŠ, RAJHRAD
 • VHS-DIS
 • MINAŘÍK – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA BLUČINA
 • DÁRKOVÉ ZBOŽÍ KRISTA LIŠKOVÁ
 • PROFICUT, ŽIDLOCHOVICE
 • TEXTILNÍ GALANTERIE BLAŽENA DOBYŠKOVÁ
 • LABYTEX A BAMBINO ŽIDLOCHOVICE ZOUBKOVÁ MICHAELA
 • MUDR. SLAVOMÍR ŠMÍD
 • KNESL KOPÍROVACÍ STROJE, ŽIDLOCHOVICE
 • VINAŘSTVÍ VÁLKA
 • XELLA CZ, s.r.o. HRUŠOVANY U BRNA
 • MASÁŽE ŠINDELÁŘOVÁ, HRUŠOVANY U BRNA
 • ELEKTRO EL-INSTA – Ing. JIŘÍ KARBAN HRUŠOVANY
 • ELEKTRO-KARBAN s.r.o. ŽIDLOCHOVICE
 • PTÁČEK VELKOOBCHOD
 • JONES SOUKROMÝ ZEMĚDĚLEC
 • VINOTÉKA DIVINE, RAJHRAD
 • ORLOVNA ŽIDLOCHOVICE
 • OBUV KVĚTKA, ŽIDLOCHOVICE
 • VÁLKOVÁ BOŽENA, PŘÍSNOTICE
 • KVĚTINOVÁ SÍŇ FLOBRA, ŽIDLOCHOVICE
 • VÝSTAVÁŘSKÁ ČINNOST A VINAŘSTVÍ FRANTIŠEK DOLEŽAL
 • BKE, a.s. HRUŠOVANY U BRNA
 • ZELENINA LAZAR HRUŠOVANY
 • LÉKÁRNA HRUŠOVANY U BRNA – MGR. HAVELKA
 • ING. IVAN MIROSLAV
 • ROSTISLAV MUSIL
 • PAVEL BRABENEC
 • ELEKTRO SPÁČIL
 • POTRAVINY RADEK SEDLÁČEK RAJHRAD
 • KLENOTY ŽIDLOCHOVICE
 • ZAMMA-SUDY s.r.o. VOJKOVICE, vinařské potřeby
 • RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o.
 • AGS AGRO SORTIMENT, KWAZAR, ŽIDLOCHOVICE
 • ZAHRADNICTVÍ HORTISCENTRUM s.r.o., ŽIDLOCHOVICE
 • KVĚTINY VEISOVÁ
 • BERGER KS s.r.o. POHOŘELICE
 • PEKAŘSTVÍ KŘIŽÁK s.r.o.
 • LITRBRACKÝ JAN, Pohořelice
 • HYNEK JOKVER, ovoce zelenina Hrušovany u Brna
 • SALON ADELEINE, KAMILA PETŘÍKOVÁ, ŽIDLOCHOVICE
 • TOP MOBIL
 • ING. PAVEL KUČERKA
 • SYNGENTA CZECH s.r.o.
 • STUDIO POHODA
 • PŮJČOVNA STAVEBNÍHO NÁŘADÍ, HRUŠOVANY
 • PĚSTITELSKÁ PÁLENICE ING. JÁN HALGAŠ, HRUŠOVANY
 • ZÁMKY A SEMENA SVATOPLUK JANÍČEK, ŽIDLOCHOVICE
 • SBERBANK CZ, a.s., pobočka BRNO
 • VN MACHINERY s.r.o., ŽIDLOCHOVICE
 • ZEDNICTVÍ FRANTIŠEK ŠVAŘÍČEK, ŽIDLOCHOVICE
 • RESTAURACE ZA KOMÍNEM, ŽIDLOCHOVICE
 • MASÁŽE HRUŠOVANY
 • JAROSLAV HLAVÁČ
 • PIZZA LA VITA
 • KARÁSEK DAVID PENZION U ŘEKY VOJKOVICE
 • KAVÁRNA NAŠE CAFFE
 • KŘIVKA PETR – FIRMA TOJE, TVRDONICE
 • VLADIMÍR WOLFSCHÜTZ
 • RODIČE A PŘÍZNIVCI ŽDS SKŘIVÁNEK

Všem dárcům za jejich příspěvky srdečně děkujeme.

Zvláštní poděkování za nezištnou a velkorysou podporu a pomoc patří rodině Cechmeisterově z Přísnotic.


Vánoční koncert Skřivánka

Skřivánek: Vánoční
               koncertJako každým rokem tak i letos se na svátek sv. Štěpána konal v židlochovickém kostele Povýšení sv. Kříže koncert všech oddělení pěveckého sboru Skřivánek. V první části vystoupila přípravná oddělení s pásmem koled. Zahájilo předškolní oddělení, které překvapilo maximální soustředěností a velmi příjemným projevem. Následoval přípravný sbor. I ten měl ve svém repertoáru koledy, ale již v podstatně náročnějším provedení. I přes různá úskalí – nachlazení, omezený počet hlasů aj.... se děti snažily, potlesk publika jim byl odměnou. Oba sbory vystoupily pod vedením své sbormistryně Zdeňky Vrbové a klavíristy Vladana Ronnera. Závěr první části patřil studentce Státní konzervatoře Jaroslava Ježka Táni Lvovské, která začala zpívat pod vedením Z.Vrbové v přípravném sboru v šesti letech. V druhé části vystoupil koncertní sbor s dirigentkou Natalii Chirilenco. Sled několika duchovních, vánočních skladeb a písní se nesl chrámovým prostorem před zraky okolo dvouset posluchačů. Výkon sboru byl oceněn nadšeným potleskem publika. V závěrečné části zazpíval stálý host skřivánčích koncertů – pěvec Martino Hammerle Bortolotti. Zazněly skladby v sólovém provedení a některé za doprovodu koncertního sboru. To vše bylo dobarveno skvělou korepeticí doc. Daniely Velebové. Koncert se konal za podpory Sdružení rodičů, výboru a Farnosti Židlochovice.


Koncert k roku české hudby

Skřivánek: Koncert k Roku hudby V neděli 19. října se uskutečnil v kostele Povýšení svatého Kříže koncert u příležitosti roku české hudby. Představili se na něm převážně interpreti, kteří jsou spjati s Židlochovicemi. Úvod patřil domácímu Skřivánku, který přednesl díla předních českých skladatelů. Po nádherné vstupní Glorii Jana Nováka následovaly přesně a soustředěně interpretované kompozice Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Zdeňka Lukáše. Publikum mělo možnost se díky tomuto vystoupení osobně setkat s novou a vynikající sbormistryní Natalii Chirilenco. Další blok koncertu byl věnován instrumentální hudbě. Marta Hanáková, farní varhanice a dlouholetá pedagožka základní umělecké školy bravurně provedla tři kompozice pro varhany. Z dramaturgického hlediska bylo velmi povedené zařazení skladby Johanna C. F. Fischera, českého barokního skladatele, nazývaného též „bádenským Bachem“. Intimnější část hudebního odpoledne patřila houslistovi a studentovi židlochovického gymnázia Marku Otýpkovi. Přednesl Air from Suite No. In D od J. S. Bacha za doprovodu již zmíněné Marty Hanákové a poté sólově s niterným výrazem Ave Mariu od Charlese F. Gounoda. Závěr hudebního odpoledne patřil brněnskému hostu, ženskému pěveckému komornímu sboru Gloria Brunensis. Jeho sbormistryně, již výše uvedená Natalia Chirilenco, představila program, jenž byl repertoárovým průřezem skladeb od 16. století po současnost. Naprosto přesná intonace jednotlivých hlasových sekcí sboru, citlivé tiché pasáže v pianu, mohutné a plné forte, to všechno byly přednosti, které umocňovaly zážitek z poslechu. Nejvýznamnější barokní památkou Židlochovic se tak například nesly nádherné tóny Pueri Hebraeorum od G. Palestriny. Během koncertu jsem si vzpomněl na dvě rčení, která se o nás Češích říkala nebo říkají. Tím prvním je „Co Čech, to muzikant“, tím druhým, které se rozšířilo v 18. století, bylo „Čechy jsou konzervatoří Evropy“. To vše účinkující svými uměleckými výkony potvrdili a jako posluchač jsem nadšen, že hudebnost našeho města je na tak vysoké úrovni.

Převzato ze Židlochovického zpravodaje, napsal Mgr. Tomáš Šenkyřík
Skřivánci na Vysočině

Každým rokem odjíždí všechna oddělení sboru Skřivánek na pěvecké soustředění na Vysočinu do malebné vesničky Cikháj, kde se nachází školicí a vzdělávací středisko Masarykovy univerzity v Brně. Tento víkend byl výjimečný tím, že jsme měli možnost blíže poznat novou dirigentku paní Mgr. Natalii Chirilenco. Pochází z Moldavie a v Česku žije už řadu let. Spolupracovala s významnými hudebními osobnostmi města Brna – např. s panem doktorem Jaroslavem Dostalíkem, zakladatelem dětského pěveckého sboru Primavera a s mnohými dalšími. Od září je dirigentkou koncertního sboru. Tentokrát to byl koncertní sbor, který přijel za účelem zdokonalit svůj repertoár, který zazní na koncertu k Roku české hudby dne 19. října 2014 v 15 hodin v židlochovickém kostele. Zaměřili jsme svou pozornost na propracování děl českých hudebních skladatelů Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Sbor byl podporován svými dirigentkami, pracoval v příjemné a radostné atmosféře.

Zdeňka Vrbová


Skřivánek ve Francii

Skřivánek: Francie - BelfortŽidlochovický dětský sbor Skřivánek se opět po roce rozhodl reprezentovat české a moravské hudební dědictví na mezinárodním hudebním festivalu ve francouzském historickém městě Belfortu. Tento proslulý festival se koná každoročně začátkem června již po mnoho let. Letos do Belfortu přijelo kolem 150 skupin mladých lidí z celého světa (Čína, Mexiko, Indie, USA, Řecko, Ukrajina, Slovinsko, Turecko, Kolumbie, Palestina, Maroko, Argentina, Egypt, Kanada, ...) s cílem reprezentovat hudbu své země, od klasiky, etnické hudby, jazz až po současné moderní trendy. Zpívalo se, tancovalo a hrálo na každém kroku, lidé se usmívali, podávali si ruce, nadšeně odměňovali účinkující potleskem. Za Českou republiku byl vybrán kromě Skřivánka ještě třebíčský dětský sbor SLUNKO, který židlochovičtí občané znají z našich koncertů. Skřivánci zazpívali kromě slavnostní bohoslužby s místním biskupem ještě na dvou koncertech v nádherné historické katedrále. Zde také byly provedeny Janáčkovy Královničky v kyjovských krojích a další náročný repertoár české a moravské duchovní i světské tvorby. Pokaždé před publikem ve zcela zaplněné katedrále odvedl sbor perfektní výkon, za který byl odměněn nadšeným potleskem. Francouzi jsou hudbymilovný národ, velmi citlivě reagují a dávají najevo své pocity. A ty byly úžasné. Myslím, že ještě hodně dlouho budou znít v našich srdcích a vzpomínkách.

Příprava na festival byla velmi náročná. Sbor byl motivován a povzbuzován k mimořádné aktivitě při nácviku náročného repertoáru. Zkoušky probíhaly kromě pravidelných termínů také o víkendech a přístup zpěváčků Skřivánků byl velmi příkladný, reprezentace opravdu na vysoké úrovni. Pod vedením sbormistrů Štěpána Policera a Zdeňky Vrbové, choreografky Zlaty Beňové, klavírního doprovodu Jany Bezděkové, tlumočnice Miroslavy Nechvílové a za podpory rodičů se podařilo výjimečné a úctyhodné dílo. VŠEM DĚKUJEME!

Projekt podpořili:

MĚSTO ŽIDLOCHOVICE

LESY ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ SKŘIVÁNEK – VÝBOR RODIČŮ

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIUM

TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO

COLOR FOTO PAVEL VRBA

DOPRAVA NEVĚDĚL

MOUDRÁ - PŮJČOVNA KYJOVSKÝCH KROJŮ


Koncert Město městu v Židlochovicích

Koncert Město městu v Židlochovicích 20. října 2013 koncertní oddělení sboru Skřivánek vystupovalo společně s dalšími bývalými i současnými obyvateli našeho města na koncertě Město městu. Koncert byl završením celoročních oslav 140. výročí povýšení Židlochovic na město. V průběhu večera se na pódiu vystřídali různí šikovní interpreti. Nechyběla ani sólová vystoupení bývalých členek našeho sboru – Marie Puttnerové a Táni Lvovské. Koncertní sbor předvedl řadu zdařilých skladeb pod vedením obou sbormistrů. Nutno dodat, že všechna vystoupení byla fantastická včetně závěrečného vystoupení všech účinkujících. Mgr. Daniela Tichá


Skřivánci na koncertním turné v Itálii

Koncertním turné Itálie - Gargáno7. až 16. června 2013. Po čtyřech letech opět vyjel Skřivánek za hranice své vlasti a to na koncertní turné do slunné Itálie – Gargána. Cílem cesty bylo historické město Vieste, pouhých 6 km od rezidence GALLO, kde byl sbor ubytován. V apartmánech uprostřed bohaté zeleně, pestré květeny, neutuchajícího zpěvu ptactva, bazénu a nedalekého moře jsme prožili krásné slunné a teplé dny. Hlavním cílem naší cesty však byla koncertní prezentace. V průběhu týdne sbor uskutečnil tři koncerty, třikrát byly provedeny Janáčkovy Královničky v kyjovských krojích. Italské publikum děvčata mile přijalo, všechna vystoupení byla odměněna potleskem a uznáním. V itineráři nechyběly ani výlety za poznáním historie a přírodních krás Gargána. Tříhodinová projížďka lodí po Jadranském moři byla velkým zážitkem, stejně jako prohlídka historického města Peschici. Děkujeme všem, kteří se na úspěšnosti koncertního turné jakýmkoliv způsobem podíleli – rodičům, organizátorům, dramaturgii a uměleckým vedoucím.

Účast na koncertním turné podpořilo MĚSTO ŽIDLOCHOVICE, firma ELECO VYŠKOV a KARLOVA PEKÁRNA, děkujeme!


Cituji dopis, který nám poslal italský farář Don Tonino Baldi:

Koncert židlochovických Skřivánků z České republiky

12. června měla farnost Gesù Buon pastore ve Vieste potěšení hostit koncert sakrální hudby, kterou přednesly děti ze ŽDS Skřivánek z České republiky. Z pátrání na internetu jsme se dozvěděli o jeho vynikajících úspěších. Z poslechu provedených skladeb můžeme dnes s jistotou říci, že dětský sbor Skřivánek si zaslouží veškerou chválu, jak za dojem z provedených skladeb, tak i za serióznost a slušnost dětí, které – i přes náročné dny strávené u moře ve Vieste a dlouhé zkoušky, které předcházely samotnému koncertu – vydaly ze sebe to nejlepší pod vedením výborných sbormistrů. Mírně řečeno, úchvatné bylo provedení písně Va pensiero z opery Nabucco, za kterou byl sbor odměněn dlouhým potleskem ve stoje a přednes písně Panis Angelicus, kterou si publikum vyžádalo i jako přídavek. Podle mínění všech, kteří se koncertu zúčastnili, přišlo večer 12. června do kostela Gesù Buon Pastore třicet andělů z daleké České republiky, aby chválili Pána svými chvalozpěvy a naplnili tak srdce všech přítomných klidem a radostí!
Děkujeme a... buďte stále výborní!!!

Don Tonino Baldi

Dětský sbor Skřivánek zazpíval pro rajhradský hospic – převzato z rajhrad.charita.cz

Benefiční koncert pro rajhradský hospicV neděli 2. června uspořádal židlochovický dětský sbor Skřivánek benefiční koncert, jehož výtěžek byl věnován na podporu Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Členové koncertního sboru pod vedením Pavla Koňárka a Zdeňky Vrbové nás potěšili svým krásným zpěvem i závěrečným tancem ve folklórním pásmu Královničky od Leoše Janáčka. Velice milé bylo vystoupení předškolních dětí z oddělení mateřinka a dětí přípravného sboru, kde pod vedením paní Vrbové vyrůstají budoucí nástupci do koncertního sboru. Vyslechnout krásný zpěv, podpořit mladé zpěváčky před koncertním turné do Itálie a podpořit také hospic sv. Josefa přišly do kapitulní síně benediktinského kláštera v Rajhradě téměř dvě stovky návštěvníků. Výtěžek koncertu ve výši 9.885 Kč bude použit na pořízení zdravotních pomůcek a potřeb pro klienty hospice sv. Josefa. Děkujeme benediktinskému opatství za umožnění provedení koncertu a souboru Skřivánek a všem našim dárcům za jejich podporu a přízeň.Jizerka po pěti letech opět v Židlochovicích

Jarní koncertV neděli 5. května se kostel Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích rozezněl Skřivánčími hlasy ve společném Jarním koncertu s dětským a mládežnickým pěveckým sborem Jizerka. Přehlídku pěveckého umění zahájila paní Zdeňka Vrbová, za město hosty přivítal místostarosta pan Mgr. Tomáš Šenkyřík. Program byl velmi pestrý, vystoupení jednotlivých těles srdečné a spontánní, což bylo publikem odměněno potleskem. Na přípravě koncertu se podíleli sbormistři Zdeňka Vrbová a Pavel Koňárek, Alena Brádlová a Nadia Ladkany. Během třídenního pobytu byl pro Jizerku připraven nabitý program. V pondělí dopoledne se konal koncert pro děti ze základní školy a gymnázia, odpoledne si členové sboru prohlédli židlochovický zámek s poutavým komentářem pana Zdeňka Vrážela, kterému poté zazpívali v zámecké kapli. Následující den po cestě na mezinárodní sborovou soutěž do Bánské Bytrice čekala spokojenou Jizerku ještě návštěva Lednice. Skřivánci oplatí Jizerce návštěvu v příštím roce v dubnu, kdy se zúčastní sborového festivalu „Semilský džbánek“. Přátelství se tak bude nadále rozvíjet. Vedení sboru Skřivánek děkuje všem rodičům, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o zdárný průběh koncertu a zejména o zajištění pobytu dětí Jizerky v rodinách.Slavnostní koncert v Hrušovanech u Brna a koncert v Holubicích

Slavnostní koncert v Hrušovanech u Brna30. prosince 2012 se konal slavnostní koncert k 760. letému výročí založení obce Hrušovany u Brna. Stalo se tak na požádání starosty obce, pana Miroslava Rožnovského. V průběhu celého roku se v obci konaly společenské, kulturní a sportovní akce zaměřené k tomuto výročí. Hostem skřivánčího koncertu byl opět charismatický pěvec Martino Hammerle Bortolotti. Zdejším kostelem zazněly pod pomyslnou taktovkou Zdeňky Vrbové a Pavla Koňárka české, italské, rakouské i německé vánoční písně a pastorely, které publikum odměnilo potleskem. V závěrečné řeči paní sbormistryně Zdeňka Vrbová zavzpomínala na své pedagogické začátky, které v září roku 1970 započala v Mateřské škole v Hrušovanech. Popřála panu starostovi hodně sil, zdraví a neutuchajícího elánu v rozvoji obce. Po rozloučení v Hrušovanech odjel koncertní sbor Skřivánka do Holubic, kde ho čekal další koncert. Přijetí bylo velmi srdečné. Starosta obce všechny přivítal a netajil se skutečností, jak moc se na vystoupení občané těší. Všichni se snažili, aby byl koncert tak pěkný jako v Hrušovanech. Podařilo se....:-)


Swingové Vánoce Ládi Kerndla a sboru Skřivánek

Láďa Kerndl a SkřivánekV sobotu 22. prosince 2012 se v Masarykově kulturním sálu v Židlochovicích konal koncert „Swingové Vánoce Ládi Kerndla a sboru Skřivánek“. Hostem koncertu byl Láďa Kerndl se svým orchestrem. Zazpíval známé jazzové a swingové písně, také skvěle pobavil plně naplněný sál svými historkami z dob svého působení na lodi v zahraničí. Koncert zahájili ti nejmladší - přípravné sbory Skřivánku. Děti zpívaly pod vedením sbormistryně paní Zdeňky Vrbové s nadšením a radostí, o čemž svědčil potlesk při odchodu z pódia. Repertoár obou sborů tvořily písně se zimní tématikou. Koncertní sbor vystoupil s pestrým a podstatně náročnějším programem pod vedením sbormistra Pavla Koňárka. Závěr koncertu patřil všem účinkujícím, kteří společně zazpívali písně - Bílé Vánoce, Rolničky, Štědrej večer nastal. Působivý koncert zanechal v posluchačích příjemný pocit blížících se Vánoc.


Setkání dětských pěveckých sborů dvou kontinentů v Židlochovicích

San Gabriel Valley a SkřivánekV neděli 8. července přivítali Skřivánci v odpoledních hodinách dětský sbor San Gabriel Valley z Los Angeles. Tentýž den ráno sbor přiletěl do Vídně a již v 16 hodin byl vítán v židlochovickém zámku, kde následovala prohlídka s poutavým výkladem pana Zdeňka Vrážela. Překvapením byla reakce některých dospělých účastníků při vzpomínce na prezidenta T.G.Masaryka a jeho letních pobytech na zámku. Ukázněnost, pozornost a zvídavost dětí byla překvapující. Prohlídka byla ukončena v zámecké kapli. Následoval odjezd do Pavíru, kde již čekalo občerstvení. Oba sbory se sešly v kostele po osmnácté hodině, kde za pomoci výboru rodičů probíhaly přípravy na koncert. Potěšením byla přítomnost pana faráře Jana Hodovského a zájem veřejnosti. V úvodu promluvil starosta města pan Vlastimil Helma, přivítal hosty a oba pěvecké sbory. V první části koncertu vystoupil Skřivánek s duchovními a lidovými písněmi za klavírního doprovodu Zuzany Knytlové, pod vedením dirigentů Pavla Koňárka a Zdeňky Vrbové. Manažerka čínského sboru vzpomenula pobyt Skřivánku v Los Angeles (2007). Projevila radost ze setkání v  Židlochovicích a vyslovila přání, aby se příští setkání konalo v Los Angeles. Vystoupení sboru San Gabriel Valley bylo velmi působivé, zaujalo zvučností, výběrem skladeb, choreografií. Závěr koncertu byl plný radostí, Skřivánci předali hostům dárky, publikum odměnilo všechny účinkující potleskem. Židlochovický dětský sbor Skřivánek děkuje všem, kteří se na úspěšném průběhu koncertu podíleli.

Zdeňka Vrbová

Koncert podpořili: Výbor rodičů Skřivánka, Farní úřad Židlochovice, Město Židlochovice, Sdružení Židlochovice, Potraviny Přísnotice, Studená kuchyně Burešová Rajhrad, Školní jídelna - M.Schönwälder, Color foto Židlochovice, František Doležal, Penzion Pavir.


Hradišťan a Skřivánek

Hradišťan a SkřivánekS podporou SDRUŽENÍ SKŘIVÁNEK se konal v pátek 4.5.2012 v Masarykově kulturním domě koncert HRADIŠŤANU a SBORU SKŘIVÁNEK. Stalo se tak v rámci aktivit roku 2012, kdy ŽDS Skřivánek v září vzpomene a zpěvem oslaví své 35. narozeniny.

V první polovině koncertu zazpívala přípravka s Jiřím Pavlicou a Alicí Holubovou písně – O čem se zpěvným ptáčkům zdává, Čáp letí, Dřímotěnka a Studánka v lese. V druhé části se prezentoval koncertní sbor s náročnými skladbami - Kamínek na dlani, Sanctus, Modlitba za vodu, Vstávej, haleluja, Vinšujem vám.

Všichni vystupující, včetně publika, se zasloužili o velmi radostnou atmosféru koncertu. Sbory nastudovali Zdeňka Vrbová a Pavel Koňárek.

Skřivánci děkují za podporu: Firmám HORTIS - Ing. Petr Chocholáč, ELECO - Zdeněk Skřivánek, Ing. Ladislavu Ryglovi, obecním úřadům Žabčice a Hrušovany u Brna, židlochovickému sokolu za prostory a výboru rodičů za organizaci koncertu.

Zdeňka Vrbová

Skřivánek na Facebooku Navrat na hlavní stránku